Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007

7 grudnia 2007 jak co roku w rocznicę urodzin prof. Wiktora Degi uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami i księdzem Łukaszem Lewandowskim odwiedzili grób patrona.

W klasach pierwszych został przeprowadzony konkurs, w którym wzięły udział wszyscy uczniowie klas pierwszych liceum. Eliminacje pozwoliły wyznaczyć z każdej klasy trzy osoby, które reprezentowały poszczególne klasy w finale:111 rocznica urodzin prof. Wiktora Degi
Klasa Ia:  Piotr Maciejowski
                  Paulina Komorowska
                  Roma Walkowiak

Klasa Ib: Sławomir Grzelak
                 Magdalena Kaczmarek
                 Paweł Kujawa

Klasa Ic: Katarzyna Dudziak
                Paweł Kozber
                Sonia Szymczak

Klasa Id: Mateusz Helka
                 Patrycja Konieczna
                 Jakub Smolak

Każda trzyosobowa drużyna mogła zdobyć w finale 138 punktów, oto uzyskane wyniki:
Klasa Ia: 62 punkty
Klasa Ib: 69 punktów
Klasa Ic: 65 punktów
Klasa Id: 94 punkty

Konkurs zakończył się zwycięstwem klasy Id- GRATULACJE!!!

Zwycięska klasa otrzymuje dodatkowe nieprzygotowanie z historii w drugim semestrze oraz dodatkowe wyjście do teatru. Klasa, która zajęła miejsce drugie otrzymuje dodatkowe nieprzygotowanie z historii w drugim semestrze. Pozostałe dwie klasy mogą liczyć na nagrodę pocieszenia- uśmiech wychowawcy.