Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Sobek 2010
114 rocznica urodzin prof. Wiktora Degi
7 grudnia 2010 roku minęło 114 lat urodzin profesora Wiktora Degi. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę dotyczącą życia i działalności profesora oraz przeprowadziliśmy w szkole konkurs dla wszystkich uczniów klas pierwszych, sprawdzający ich wiedzę na temat Patrona. Do drugiego etapu zakwalifikowały się osoby, które zdobyły minimum 80% punktów możliwych do uzyskania. Było tych osób osiem, reprezentowały cztery klasy.
Odpowiadając na pytania drugiego etapu, należało wykazać się jeszcze dokładniejszą orientacją w biografii i działalności Patrona, a także znajomością historii XV Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięzcy znali odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań!

Ostateczne wyniki konkursu:
I miejsce - Bartosz Puławski kl. I c
II miejsce - Anna Śniegowska kl. I d
III miejsce - Klaudia Kępka kl. I d
Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!

Młodzież klas pierwszych, podtrzymując tradycję szkoły, udała się wraz z wychowawcami i księdzem Pawłem Nowakiem na cmentarz, na grób profesora Degi. Tam, z należną wydarzeniu powagą, przypomniano życiorys Patrona, odmówiono modlitwę, złożono wieniec od społeczności szkoły i zapalono znicz.