Inkubator Przdsiębiorczości

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007

W dniach 5-6 listopad 2007 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się Projekt 'Inkubator Przedsiębiorczości' organizowany przez Komitet Lokalny AIESEC Poznań. Projekt obejmował wizytę studentów-praktykantów reprezentujących różne kraje i kontynenty (w tym roku odwiedzili nas studenci z Belgii, Japonii, Indii oraz Togo).
       Pierwszy dzień projektu obejmował częściowo poznawanie kultury przedstawicieli w/w krajów poprzez rozmaite gry międzykulturowe oraz zabawy integracyjne. Pozostała jego część oraz dzień drugi to pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
       Warsztaty 'Inkubator Przedsiębiorczości' były prowadzone w języku angielskim dając uczniom możliwość do pogłębiania i praktycznego wykorzystania znajomości języka oraz motywując ich do dalszej nauki.

więcej...