Zaduszki Literackie
2007

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007

13 listopada po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się "Zaduszki Literackie". To niezwykle liryczny, nastrojowy wieczór, podczas którego można było powspominać tych, którzy odeszli. Przy blasku świec nieliczne grono zgromadzonych uczniów i nauczycieli obejrzało krótkie przedstawienie poświęcone problematyce śmierci i przemijania, wysłuchało też kilku utworów muzycznych. Chętni uczniowie przygotowali także prezentacje multimedialne, będące swoistymi "wspominkami" o idolach, a także ważnych postaciach polskiej i niepolskiej kultury. Szczególnym momentem - kończącym spotkanie - była projekcja fragmentu filmu  z pobytu papieża Jana Pawła II w Wadowicach.
Wrażenie, jakie pozostawił ten wieczór w sercach uczestników, pozwala sądzić, iż spotkania tego typu powinny stać się nową szkolną tradycją.