Copyright by K.K. Sobek 2013
Warsztaty historyczne

Waarsztaty historyczne
Instytut Historii UAM od lat zaprasza naszą szkołę na zajęcia „Spotkania z historią. Powtórka przed…”
Uczniowie szczególnie zainteresowani historią uczestniczą w proponowanych wykładach i warsztatach.
W tym roku, podczas VI edycji, tematem wiodącym były Przemiany społeczno - gospodarcze na
przestrzeni wieków.
Przez dwa dni nasza młodzież wzięła udział w wykładach: „Bogactwo jako źródło prestiżu społecznego”
prowadził prof. dr hab. Kazimierz Ilski, „Osadnictwo na prawie niemieckim w średniowiecznej Polsce”  -
prof. dr hab. Zbyszko Górczak,  „Między merkantylizmem a liberalizmem  ekonomicznym. Wokół
przemian gospodarczo-społecznych w XVIII stuleciu” - dr hab. Maciej Forycki, „Polska w Europie - Europa
w Polsce” - prof. dr hab. Stanisław Sierpowski.
Uczniowie również brali udział w spotkaniach prowadzonych przez pracowników naukowych.
Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty poświęcone poniższej tematyce: „Aktorki i tancerki w
Bizancjum - uczciwy zawód czy margines społeczny”,  „LIBERALITAS (hojność) w propagandzie cesarzy
rzymskich”, „Skarb króla perskiego, polityka finansowa Aleksandra Wielkiego a przemiany społeczno-
gospodarcze jego imperium”, „Gry i zabawy w XIX wieku”, czy  „Kultury oporu w PRL”                                                                                                          
Każdy uczestnik otrzymał książkę, w  której można znaleźć  wszystkie wygłoszone wykłady w wersji
rozszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi.
Uczniowie uczestniczący w „Spotkaniach z historią” już zapowiedzieli gotowość do wzięcia udziału w
kolejnych edycjach, tym bardziej że w przyszłym roku prawdopodobnie tematem wiodącym będą Wielcy
ludzie w historii…..

Plan lekcji

Już wkrótce

Absolwenci - ankieta

Absolwencie XV LO
Prosimy wypełnij ankietę!

ANKIETA

Przekaż 1%

W ramach akcji „1% dla mojej szkoły” rodzice i sympatycy naszej szkoły mogą przekazać 1% kwoty swojego podatku
w rozliczeniu rocznym PIT.
Z historią za pan brat
Każdy kto lubi historię z przeogromną chęcią co miesiąc zmierza na wykłady otwarte organizowane
w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W tym roku szkolnym cykl wykładów dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych został
zatytułowany:
„Jasne i ciemne oblicza władzy, przywództwo polityczne na przestrzeni wieków.”
Już w połowie października wraz z grupą młodzieży wybraliśmy się na wykład zatytułowany „Cesarz
Kaligula - dobry cesarz, który zszedł na złą drogę" wygłoszony przez prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.
Zaciekawieni kolejnymi spotkaniami na Uniwersytecie miesiąc później wysłuchaliśmy wykładu dr Igora
Kraszewskiego „Francja w rękach kardynałów Richelieu i Mazzarini" (trzeba przyznać, że forma wykładu
była rewelacyjna). Grudzień był pod znakiem wykładu „ Iwan Groźny - władca absolutny"  wygłoszonym
tym razem przez prof. dr hab. Artura Kijasa. W następnym semestrze czekamy na spotkania z innymi
ciekawymi osobowościami historycznymi …..
                                                                                                   Danuta Kosztyła
rok szkolny 2011/2012
Młodzież brała udział w wykładach otwartych organizowanych w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, poszerzając swoją wiedzę historyczną z wymienionych tematów:
· „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, czyli dlaczego cesarz Teodozjusz zakazał
pogaństwa w Rzymie?”
· „Fenomen ikonoklazmu, czyli dlaczego bizantyjski cesarz Leon III nakazał niszczenie "świętych
obrazów"?”
· „Piotr I Wielki, czyli dlaczego rosyjski władca postanowił nadać swojemu państwu zachodnie
oblicze?”
· „Cesarz Mutsuhito, czyli dlaczego Japonia uniknęła losu Chin?”
· „Kemal Pasza Ataturk, czyli turecka droga do ku Europie”
· „Początki państwa i kościoła w Polsce w świetle roczników Jana Długosza”

                                                                                                      Danuta Kosztyła